Oljing av tregulv

Oljing av tregulv

I likhet med gulvlakk er det meget viktig at man bruker anbefalt mengde gulvolje.

Les mer

Oljing av tregulv

Den nye generasjon tre gulvoljer har mange unike egenskaper. De gir ekstra god inntrenging i tregulvet, samtidig som de bevarer tregulvets naturlige utseende. I likhet med gulvlakk er det meget viktig at man bruker anbefalt mengde gulvolje. Oljing skal utføres til full metning, dvs. at alle porene i tregulvet skal fylles opp med olje.

Tabellen nedenfor angir anbefalt mengde olje for ulike treslag (tradisjonelle oljer).

 

  1. Tretype Hardhet Oljeforbruk
  2. Lønn 4,6 4m2/1
  3. Ask 4,0 1 4m2/1
  4. Mørk 3,9 1 4m2/1
  5. Bøk 3,8 2-3m2/1
  6. Eik 3,7 4m2/1
  7. Bjørk 2,6 3-4m2/1
  8. Furu 1,3 3-4m2/1
  9. Gran 1,3 3-4m2/1

Når det gjelder nye oljer kan tilgangen variere fra 7-20m2/l. avhengig av oljefabrikat.

 

 

OLJING AV GULV KREVER REGELMESSIG VEDLIKEHOLD. GENERELT KAN MAN SI AT VEDLIKEHOLDSOLJING BØR GJØRES:

 

1. 2 -4 ganger pr. år i yrkesbygg/eller etter bruk - behov.

2. 1 gang i året eller etter behov i private bygg.

Nåletregulv:

Det er vanlig å lutbehandle nåletregulv (furu-gran). Lutbehandling gir ingen beskyttelse så det er vanlig å olje gulvet etterpå. Lutbehandlilngen bremser treets gulningsprosess, og har kun kosmetisk effekt.

 

 

Løvtregulv:
Løvtregulv (hardtregulv) er det ikke vanlig å bruke lut (du må i tilfelle bruke kun løvtregulv hvis ikke vil gulvet misfarges.) Olje hvit eller olje naturell er de mest vanlige. Vi har dessuten ferdige standardfarger.

 

 

Vedlikehold:
Du kan til en viss grad påvirke fargene ved å bruke natursåpe hvit eller naturell. Lyse gulv f.eks ask, bjerk etc. kan vaskes med gulvsåpe hvit som tilfører gulvet hvite pigmenter og dermed bevarer gulvet den lyse overflaten.


gulvolje, vedlikeholdsoljing og oljing av tregulv og parkett

Kontakt oss

 

Verifisering